แท็กซี่ : หนูเรียนอะไร
ฉัน : นิเทศค่ะ
แท็กซี่ : เรียนจบ เป็นดารานิ
ฉัน : อือ

— เช็ค'บิล ขอลาไปฝึกงาน (@Checkbill1996) May 13, 2019