@meen_yosita ถูเช้า ถูเย็น 🥵🪑🧼🧹🚰 วันนี้ดีมีนักเรียนอาสาช่วยครูทำความสะอาด 1 คน 💕 #โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด #ครูมีนโยษิตา ♬ มะนาวไม่มีน้ำ - Janlo