เป็นนโยบายของทวิตเตอร์ที่ได้แจ้งไว้เมื่อปีที่แล้ว ว่าจะไม่ลบทวีตของนักการเมืองระดับผู้นำ(มีผู้ตามเกิน 100,000ราย) ที่ขัดต่อนโยบายของทวีตเตอร์ เพื่อประโยชน์ของสาธรณะ แต่จะมีข้อความเตือนให้เช็คความจริง…FT pic.twitter.com/12upH0Mrny

— korbsak sabhavasu (@korbsak) May 27, 2020