#گزارش_به_مردم
حمله سازمان یافته سایبری به سامانه‌های دولت الکترونیکی ایران، شناسایی وتوسط سپر #دژفا دفع شد
این نوع حمله در قالب حمله شناخته شده APT27 صورت گرفته و هدف آن جاسوسی از اطلاعات دولتی بوده است
سرورهای تجمیع اطلاعات جاسوسی شده شناسایی، و ردیابی عاملان حمله هم انجام شد

— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) December 15, 2019