‪จะมีศิลปินสักกี่คนในประเทศ ที่ทำให้งานมีตติ้งดูเหมือนการแถลงข่าวจับกุมนักโทษได้ ...‬

A post shared by Gornpop Janjaroen 😎 (@brajaojoke) on