เพลงเรา เราเขียน ทุกเพลง อ้อ อีกเรื่อง เราชื่อ แพ๊ท ไม่ได้ชื่อ klear (ผู้เรียบเรียงและทำทำนอง อัลบั้ม 2-4 คือ วง 4 คน + พ้อย + พี่โน่ ค่ะ ขอให้เครดิตเพิ่ม)

A post shared by รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย (@patklear) on