View this post on Instagram

ทุกคนรู้ว่าความใกล้ชิดของเราตอนนี้ จะทำร้ายคนที่เรารักได้ขนาดไหน ศิริราชขอเชิญชวนพวกคุณทุกคนให้ตระหนักถึงระยะห่างที่เราควรมีให้กัน เราจะขอส่งต่อ ระ ยะ ห่าง ระ หว่าง กัน❤️ #alonetogether #เลิกติดโรคไม่ต่อ #zhoumi

A post shared by 我是周觅!zhoumi (@zhouzhoumi419) on