Final Episode: "Surrender and Farewell" กรรมที่ติดตามตัวเรามานั้นเป็นเพียงแค่เศษกรรม สิ่งกำหนดทิศทางชีวิตของเราไม่ใช่กรรม หากแต่คือพฤติกรรมที่มาจากการตัดสินใจ การตัดสินใจมาจากการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง เจ้ากรรมนายเวรที่วนเวียนอยู่ในชีวิตเรานั้นอาจมาในรูปแบบของภรรยา สามีเก่า พ่อ แม่ ลูกหรือแม้แต่เพื่อน พระพุทธองค์ท่านให้ความสำคัญกับกัลยาณมิตรอย่างมากมาย แต่กี่ครั้งที่เราทนตัวเองไม่ได้เมื่อมีเพื่อนที่ชี้ช่องทางที่แสนสว่างให้ เรากลับเลือกที่จะมีความสบายใจ หลงใหลไปกับความมืดดำ เพียงแค่เพราะมัน"ง่าย" สิ่งที่กำลังจะเกิดกับตัวละครทั้งหมดในคืนนี้ไม่ใช่เวรกรรม แต่เป็นผลจากพฤติ"กรรม" ที่เป็นผลของการตัดสินใจของพวกเขาเอง หากเราไม่เคยยอมรับหรือยอมแพ้อย่างศิโรราบให้กับบาปของตัวเอง เราจะไม่มีวันเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม คืนนี้มีการค้นพบ การยอมรับ การยอมแพ้ และถึงเวลาที่เราจะบอกลาตัวละครทุกตัวในละครเรื่องนี้... หากเราได้ค้นพบกัลยาณมิตรจากเหตุการณ์นี้บ้าง หากเราได้เรียนรู้บางอย่างจากพฤติกรรมของใครแม้คนหนึ่ง ถือว่าละครได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์.. ทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา คืนนี้มาบอกลา "เพื่อน" ไปด้วยกันนะคะ #เพลิงบุญ #ทีมดูสด

A post shared by Yossie Nanakorn (@yossiebistro) on