เราอยู่ในประเทศที่สอนให้ผู้หญิงแต่งตัวให้เรียบร้อยมิดชิดไม่ใส่ขาสั้นให้เร้าอารมณ์ผู้ชาย แต่ไม่สอนผู้ชายให้รู้จักยับยั้งอารมณ์ตัวเอง.. #ล่า2017

— ☆ BARU ☆ (@baru_beru) 19 กุมภาพันธ์ 2561