ฆ่าคนตาย=ประหาร
แล้วฆ่าข่มขืนล่ะ ยังไม่เห็นประหารเลย #ล่า2017

— มานุดเมนส์ (@nuchinchin) 19 กุมภาพันธ์ 2561