สำหรับกำหนดการเปิดให้บริการยังคงไม่มีกำหนดเปิดที่ชัดเจน ส่วนค่าเดินทางอาจจะเก็บตามระยะ เริ่มต้น 12 บาท และเพิ่มกิโลเมตรละ 2 บาท หรือ 20 บาทตลอดสาย