ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะ มันมองไม่เห็นอะไรแล้ว เข้าขั้นวิกฤตแล้ว ณ สุวรรณภูมิ #PM25 #Thailand pic.twitter.com/gwi4NwQO4g

— Jellyfish. (@5a6a0cbda12a43c) January 13, 2019