ไม่มีผู้ป่วยใหม่ในประเทศมาแล้ว 35 วัน แต่ยังต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน ไหนเคยบอกว่า โรคสงบเมื่อผู้ป่วยเป็น 0 แล้ว 28 วัน จากนี้จะใช้เงื่อนไขอะไรอีก 42 วัน? 56 วัน? #พรกฉุกเฉิน

— Surapong Suebwonglee (@SurapongSueb) June 29, 2020