4 กพ.รับคนไทยกลับจากอู่ฮั่นกักตัวด้วย พ.ร.บ.โรคติดต่อ ต้น มีค.กักตัวแรงงานไทยจากเกาหลีด้วยพ.ร.บ.โรคติดต่อ 22 มีค.กทม.ปิดเมืองด้วย พ.ร.บ.โรคติดต่อ 4 เมษา ปิดประเทศด้วย พ.ร.บ.เดินอากาศ ไม่เห็นต้องใช้ #พรกฉุกเฉิน

— Surapong Suebwonglee (@SurapongSueb) June 29, 2020