ถ้ามีผู้ใหญ่คนหนึ่ง มากล้อนผมเด็ก ตัดผมเด็กจนแหว่ง นั้นเป็นการทำผิดกฎหมายอาญาใช่หรือไม่ คำตอบ คือ "ใช่"

มีบางท่านโต้แย้งผมกลับมาว่า "แต่ถ้าคนที่ทำเป็นครู และทำด้วยความห่วงใย ก็สามารถทำได้"

ผมกลับคิดว่า "ยิ่งเป็นครู ที่ยึดโยงด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ ยิ่งไม่ควรทำใหญ่"

— Wiroj 77 (@wirojlak) July 12, 2020