@benzzaa62 ขอบคุณพี่เวฟ พี่ก้ง และพี่หมoก้อนหินมากนะครับ @เจ้าหญิงศัลยกรรมตัวจริง @ก้งคน101 #ไวรัลเด็กปั้ม #เจ้าหญิงศัลยกรรม #เวฟคลีนิค ♬ เสียงต้นฉบับ - ก้งคน101