ช่วงนี้มีคนพูดถึงเรื่องยูเครนและรัสเซียเป็นจำนวนมาก ในฐานะประชาชนคนนึงที่อยากเห็นสันติภาพเกิดขึ้น

ผมเชื่อว่าบทบาทที่ประเทศไทยควรยึดถือในเวทีระหว่างประเทศก็คือการร่วมป้องกัน และ หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในวิกฤติใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น…

— Srettha Thavisin (@Thavisin) March 23, 2023