@yenbabeyen

7 năm làm bạn ! Dù có thế nào, có chuyện gì thì 2 đứa nó vẫn đứng về phía của tui 😘 Dám lừa mình là không về dự đám cưới được! Thế mà đâu đâu xuất hiện🤣 tức ghê á

♬ nhạc nền - Tiệm Nguyễn Yến