@postage17 คลิปนี้ #ครูแตมป์ ตั้งใจทำขึ้น แทนคำขอบคุณ ผู้ชมทุกท่าน ที่ให้การตอบรับ #คลิปไวรัลรําไทย #กมรเตงชคตศรีศิขรีศวร ที่ทำขึ้นบนแพลตฟอร์ม TikTok เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ ให้กับผู้ที่สนใจศึกษา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อบูรณาการ เหนือสิ่งอื่นใด ครูแตมป์ยังคงเป็น #ครูนาฏศิลป์ ธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีใจรักในศิลปวัฒนธรรม #นาฏศิลป์ไทย #นาฏศิลป์อีสาน และมีความต้องการสืบสาน ในฐานะของคนรุ่นใหม่ โดยปราศจากความต้องการอะไร มากไปกว่า ความรักในสิ่งที่ตนเองเป็นมา ครูแตมป์ยังไม่ใช่ครูนาฏศิลป์ที่ดีที่สุด เพราะ ครูแตมป์ยังต้องศึกษา หาความรู้ ฝึกฝน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างไม่มีวันจบสิ้น ทั้งนี้ เพื่อเยาวชนคนรุ่นหลัง จะได้มองเห็น และเป็นความหวัง ให้กับเด็กๆเหล่านั้นว่า คุณค่าของความเป็นไทย มรดกทางวัฒนธรรมของเรา ยังคงสวยงามเสมอมา ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน ที่ได้เนรมิตการแสดงอันทรงพลังนี้ เพื่อต่อยอดคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะเห็นถึงเจตนาที่จริงใจของครูที่แตมป์ ที่ตั้งใจทำสิ่งนี้ #แทนความรู้สึก ♬ เสียงต้นฉบับ - Sunitamp