ด้าเชื่อว่า Sex Workers เป็นอาชีพหนึ่งที่ควรได้รับการคุ้มครองและมีสิทธิเท่าเทียมกับอาชีพอื่นๆ นะคะ
ชีวิตเรา ร่างการเรา เรามีสิทธิ์เลือก
เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ#mybodymychoice

— Amanda Obdam (อแมนด้า) (@amanda_obdam) September 21, 2021